Hopp til innholdet

Om kulturkollektiv Bodø

Kulturkollektiv Bodø ble stiftet den 1. juni 2019 av Alice Sivertsen, Tord Theodor Olsen og Ulla Stina Wiland. Kulturkollektiv Bodø ble stiftet med et mål om å samle kulturen og skape gode møteplasser for nye meningsutvekslinger

Kulturkollektiv Bodø er et nettverk for samarbeid på tvers av kultursjangre, og et kulturråd som skal skape god kommunikasjon mellom kulturen og de kommunale myndighetene. Kulturkollektivets ambisjon er å bedre arbeidsforholdet til folk som jobber med kultur i Bodø og regionen. Alle kultursjangre har en plass hos Kulturkollektiv Bodø.

Kulturkollektiv Bodø er en forening som eies av våre medlemmer. Fra januar 2020 hadde vi et styre på plass, og første årsmøte var september 2020. De som sitter i styret representerer hvert sitt kulturfelt. 

Kulturkollektiv Bodø finansieres gjennom et årlig tilskudd fra Bodø kommune og har én ansatt i 50% stilling. Tilskuddet løper ut 2023