Om kulturkollektiv Bodø

Kulturkollektiv Bodø ble stiftet den 1. juni 2019 av Alice Sivertsen, Tord Theodor Olsen og Ulla Stina Wiland. Kulturkollektiv Bodø ble stiftet fordi mange i kultur Bodø savnet møteplasser og viste ikke så mye om hva de andre arbeidet med. Bodø er en kulturkommune med mye forskjellige kultur uttrykk.

Kulturkollektiv Bodø er en arena for samarbeid på tvers av kultursjangre, og en arena for samarbeid mellom kulturen og de kommunale myndighetene. I tillegg arbeider Kulturkollektiv Bodø med å forbedre forholdene til kulturlivet i Bodø. Alle kultursjangrer har en plass hos Kulturkollektiv Bodø.

Kulturkollektiv Bodø er en forening som eies av våre medlemmer. Fra januar 2020 hadde vi et styre på plass, og første årsmøte var september 2020. De som sitter i styret representerer hvert sitt kulturfelt. I mars 2020 ansatte som vi en prosjektleder.

Kulturkollektiv Bodø har vært så heldig å fått årlig tilskudd fra Bodø kommune som vi har fram til 2023.